Този уебсайт (наричан по-долу "САЙТ") се управлява от S.C. iUni Corporation S.R.L. (наричана по-долу "ДРУЖЕСТВОТО"), с данъчен регистрационен код RO33907570, регистрирана в Търговския регистър под № J29/1633/2014.

ДРУЖЕСТВОТО се стреми да поддържа точността на информацията, показана на УЕБСАЙТА. Въпреки това, с оглед на възможни грешки по отношение на тази информация, ДРУЖЕСТВОТО уточнява, че изображението на продуктите е само с информационна цел и доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промени в характеристиките, дизайна, без предварително уведомяване от страна на производителите. Също така някои характеристики или цени на продуктите, представени на САЙТА, могат да бъдат променени от ДРУЖЕСТВОТО без предизвестие или да съдържат грешки в работата.

Също така, от съображения за ограничаване на пространството и последователност на структурата на информацията, понякога описанията на продуктите могат да бъдат непълни, но ДРУЖЕСТВОТО се стреми да представи най-подходящата информация.

Промоциите/офертите на УЕБСАЙТА са валидни в рамките на наличните складови наличности.

САЙТЪТ може да съдържа и връзки към други сайтове. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за политиката за защита на личните данни, прилагана от тези сайтове, нито за каквато и да е друга информация, посочена на тези сайтове.

В настоящия документ следните термини, изписани с главни букви, имат значението, посочено по-долу, освен ако контекстът не показва друго:

ПОТРЕБИТЕЛ : означава лице, което има достъп до САЙТА за лични или професионални цели и което е приело Условията за ползване на този САЙТ, като е изпълнило всички изисквания на процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛ: означава лице, което има достъп до САЙТА за лични или професионални цели и което е приело Условията за ползване на този САЙТ, като в този смисъл е изпълнило всички изисквания на процеса на регистрация, което инициира и завършва поръчка.

ЗЛОУПОТРЕБИТЕЛСКО ИЗПОЛЗВАНЕ: означава използването на САЙТА по начин, който противоречи на практиката в тази област, на действащите разпоредби и законодателство или по какъвто и да е друг начин, който може да причини вреди на iUni Corporation S.R.L..

ПОРЪЧКА: е електронен документ, генериран в резултат на достъп до САЙТА от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, който се явява форма на комуникация между ДРУЖЕСТВОТО и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ДОГОВОР: представлява потвърдена от ДРУЖЕСТВОТО ПОРЪЧКА, с която ДРУЖЕСТВОТО се съгласява да достави продукти и услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да ги заплати.

От ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ на този САЙТ се изисква да прочетат внимателно следните условия за ползване.

Следните условия се считат за минимални приложими разпоредби, като използването на САЙТА се подчинява на общите разпоредби на действащото законодателство.

Условията за ползване могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализиране на този САЙТ, като тези промени стават задължителни с незабавно действие за всички ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

С достъпа си до САЙТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да спазват условията, изложени по-долу, и приложимото законодателство.ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ В САЙТА. ДОГОВОР

С подаването на ПОРЪЧКА на УЕБСАЙТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с формата на комуникация (телефон или електронна поща), чрез която ДРУЖЕСТВОТО извършва своите операции на УЕБСАЙТА.

Ако ДРУЖЕСТВОТО потвърди изпълнението на ПОРЪЧКАТА, това ще означава пълно приемане на условията на ПОРЪЧКАТА. Приемането на поръчката от страна на ДРУЖЕСТВОТО се счита за приключено, когато има електронно (по електронна поща) или телефонно потвърждение от страна на ДРУЖЕСТВОТО към ПОТРЕБИТЕЛЯ, без да се изисква потвърждение за получаване от последния.

ДРУЖЕСТВОТО в никакъв случай няма да счита, че непотвърдена ПОРЪЧКА има стойността на ДОГОВОР.
Следователно ДОГОВОРЪТ влиза в сила след потвърждаване на ПОРЪЧКАТА от страна на ДРУЖЕСТВОТО и издаване на данъчна фактура или данъчна разписка.

Настоящите общи условия за продажба представляват основата на така сключения ДОГОВОР, като в допълнение към тях се прилага и гаранционното удостоверение, издадено от ДРУЖЕСТВОТО или от негов доставчик.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Предметът на ДОГОВОРА е продуктът(ите) и услугата(ите), по отношение на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил желанието си да ги закупи, като е генерирал ПОРЪЧКА на САЙТА, потвърдена от ДРУЖЕСТВОТО. Продуктът(ите) има(т) характеристиките, посочени от ДРУЖЕСТВОТО на САЙТА.


ДОГОВОРНА ЦЕНА.

Цената на продукта(ите) е тази, която е посочена на САЙТА. Цената може да бъде променена от ДРУЖЕСТВОТО по всяко време без предизвестие.

За да бъде приложима, цената на продукта трябва да бъде честна и сериозна. Поради това ДРУЖЕСТВОТО предупреждава, че има случаи, в които в резултат на неизправности или грешки в САЙТА цената, посочена на САЙТА, може да не е реалната. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО ще информира КЛИЕНТА за вярната цена.

Цената включва ДДС.


НАЧИН НА ДОСТАВКА

Поръчаните продукти се доставят в съответствие с метода на доставка, избран от Вас при регистриране на поръчката.

Предлаганите от нас методи за доставка са: лично получаване от нашите помещения или чрез експресен куриер.

В случай че сте избрали получаване в нашия офис, можете да вземете поръчката си от понеделник до петък между 09 и 17 ч.

Повече информация за личното вземане можете да намерите, като кликнете тук

Срокът за доставка чрез експресен куриер е 24-48 работни часа в зависимост от града на местоназначение.
Поръчки над 235 лева ползват от безплатна доставка.


ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКИ В EASYBOX С ЛИЧНО ВЗЕМАНЕ 24/7

Продуктите могат да бъдат взети от easybox по всяко време на деня и нощта, в рамките на 36 часа от момента на зареждане в шкафчето от неделя до четвъртък и в рамките на 72 часа от момента на зареждане в шкафчето от петък до събота.

Часовете започват да текат от момента, в който получите PIN кода чрез SMS или QR кода по имейл.

За доставка в СЪБОТА препоръчваме да използвате само доставката easyBox.

По време на натоварени периоди, като Черния петък или празници, е възможно да има забавяне при зареждането на пратките в easyBox.

Как работи:

Изберете най-близкия easyBox, когато правите поръчката си.

Веднага след като продуктите бъдат заредени в easyBox, ще получите ПИН КОД, за да отворите кутията.

С ПИН кода или QR кода, получен по имейл и/или чрез SMS, ще можете да вземете пратката. Шкафчето е оборудвано с оптичен сензор, който може да сканира кода директно от вашия телефон.

Как да платите:

Поръчките, доставени в easyBox, могат да бъдат взети, ако са платени онлайн, или могат да бъдат платени единствено с карта при получаване.
МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ

Цената, начинът на плащане и срокът на плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА. ДРУЖЕСТВОТО ще издаде на ПОТРЕБИТЕЛЯ фактура/данъчен бон за продуктите и услугите, които ще бъдат доставени, като задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да предостави цялата необходима информация за издаване на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

iUni.bg ви предлага и възможността да платите на вноски с кредитна карта

Плащане на вноски с карта: Сега можете да плащате на вноски и чрез LibraPay, така че можете да закупите желаните продукти на iUni.bg, като използвате платежната услуга на LibraPay, и да плащате на вноски, без лихва! LibraPay вече обработва такива плащания чрез CardAvantaj, BT Star и Bonus Card.

Обработката на картовите данни се извършва единствено чрез платформата за разплащания LibraPay.

За транзакциите не се начисляват допълнителни такси.

Транзакциите се извършват в леи, по обменния курс на банката, издала картата ви.

Внимание! За момента не се предлага разсрочено плащане с банкова карта. Извиняваме се за причиненото неудобство! То ще бъде достъпно в най-скоро време! Благодарим ви за разбирането!


Плащане с карта: При този начин на плащане трябва да отговаряте на едно условие - трябва да имате валидна карта Master Card, Visa, Visa Electron или Maestro. Изберете желания продукт от нашия уебсайт, добавете го в количката си, изберете метода на плащане LibraPay и въведете данните на картата си. Транзакцията е сигурна и личните ви данни се съхраняват само във вашата банка, а не другаде. След това можете да изберете метода на доставка и да получите желаните продукти.

Плащане в брой: Плащането в брой се извършва в леи, изцяло, при доставка, директно на куриерската фирма въз основа на касова бележка.

Плащане с платежно нареждане: Плащането с платежно нареждане се извършва само въз основа на издадената от ДРУЖЕСТВОТО проформа фактура, след потвърждаване на поръчката по телефона с продавач-консултант. Доставката на стоките се извършва след потвърждаване на плащането.

Освен ако не е договорено друго между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА, ДРУЖЕСТВОТО се освобождава от рисковете и отговорностите, свързани с поръчаните от КЛИЕНТА продукти и услуги, в момента на предаването им на куриера, на договорна основа, или на представител на КЛИЕНТА.

ДРУЖЕСТВОТО осигурява правилното опаковане на стоките и гарантира предаването на придружаващите документи на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ДРУЖЕСТВОТО доставя продуктите и услугите само в Румъния.
Собствеността върху продуктите и услугите ще бъде прехвърлена на КЛИЕНТА в момента на плащането.


ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ДРУЖЕСТВОТО спазва действащите закони за защита на личните данни и се задължава да не предава личните данни на потребителите на уебсайта на трети лица и да ги използва само за целите на установяване на контакт с клиентите си, както и за целите на информирането им за предлаганите продукти и политиката на дружеството.ДРУЖЕСТВОТО не насърчава СПАМ, не предоставя данните ви за контакт на трети лица (физически или юридически), не продава, не предлага и не разменя адреси на електронна поща, получени чрез този сайт, не разкрива адреса на електронната ви поща на други лица, които имат достъп до страниците на този сайт, без вашето изрично съгласие.

 

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.
ДРУЖЕСТВОТО не може да носи отговорност за каквито и да било загуби, в случай че те са причинени от неспазването от Ваша страна на настоящите общи условия/Контракт и други инструкции, посочени в САЙТА.
ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност и за вреди, причинени в резултат на нефункциониране на САЙТА, както и за вреди, произтичащи от невъзможността за достъп до определени връзки, достъпни от САЙТА.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице може да претърпи в резултат на изпълнението от страна на ДРУЖЕСТВОТО на някое от задълженията му по ДОГОВОРА, както и за вреди, произтичащи от използването на продуктите и услугите след доставката, и по-специално за загубата на продуктите.Гаранция

За подробности отидете на >>Гаранция<<.


Политика за връщане на продукти

За подробности посетете страницата >>Връщане напродукти<<.


Обработка на лични данни

За подробности посетете >>Политика за обработване на лични данни<<.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДРУЖЕСТВОТО спазва действащите закони за защита на личните данни и се задължава да не предава личните данни на потребителите на сайта на трети лица и да ги използва само за целите на установяване на контакт с клиентите си, както и за целите на информирането им за предлаганите продукти и политиката на дружеството.ДРУЖЕСТВОТО не насърчава СПАМ, не предоставя данните ви за контакт на трети лица (физически или юридически), не продава, не предлага и не разменя адреси на електронна поща, получени чрез този сайт, не разкрива адреса на електронната ви поща на други лица, които имат достъп до страниците на този сайт, без вашето изрично съгласие.

 

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
Всички материали, включени в този САЙТ, са интелектуална собственост на ДРУЖЕСТВОТО. Тези материали не могат да бъдат копирани или възпроизвеждани, освен когато е необходимо да бъдат разглеждани онлайн. Въпреки това, пълните страници на САЙТА могат да бъдат отпечатани, ако са предназначени за строго лична употреба.

Без да се пренебрегва общата приложимост на горното, ДРУЖЕСТВОТО може понякога да предлага възможност за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри или други помощни програми от САЙТА.