За да върнете продукти, моля, следвайте стъпките по-долу:

  • 1. Прочетете условията по-долу, при които можете да върнете продукти
  • 2. Попълнете формуляра за връщане, който се намира в клиентския ви профил.
  • 3. Въз основа на информацията, попълнена във формуляра за връщане, ще изпратим куриер на посочения от вас адрес, за да вземе продукта(ите), който(ито) желаете да върнете.
  • 4. След като продуктите пристигнат и бъдат проверени, ще се свържем с вас относно хода и приключването на тази процедура.
  • 6. Връщането може да се извърши и лично в нашия работен пункт (адрес на страницата за контакти).

Условия за ползване

Връщането на продукти се приема съгласно условията, посочени по-долу, и са в съответствие с разпоредбите на O.U.G. 34/2014 относно правата на потребителите при договори, сключени с професионалисти, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове.

Продуктите, които са предмет на поръчки, направени онлайн, могат да бъдат върнати, без да се посочва причина, в рамките на 14 дни от датата на получаване; преди изтичането на срока за отказ потребителят има право да се откаже от този договор, без да е необходимо да обосновава решението си за отказ и без да понася каквито и да било разходи, различни от предвидените в чл. 13, параграф (3) и чл. 14 от O.U.G № 34/2014, в рамките на 14 календарни дни от деня, в който той влиза във физическо владение на продукта.

В случай на юридически лица (те не са потребители) си запазваме правото да приемем или не връщането на продуктите.

Препоръчвамеви да запазите оригиналната опаковка, за да защитите целостта на продуктите.

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен;

Потребителят носи отговорност само за всяко намаление на стойността на продуктите в резултат на боравенето с тях, различно от необходимото за определяне на тяхното естество, характеристики и функция, в съответствие с чл. 14, ал. 3 от GEO 34/2014.

Продавачът възстановява стойността на продукта в рамките на максимум 14 календарни дни от датата на уведомяване на потребителя за решението му да се откаже от договора и приемане на връщането. iUni.bg може да отложи възстановяването на стойността на продукта до получаването на продукта. Паричната сума, свързана с върнатите продукти, ще бъде възстановена след проверка на продуктите, след като е договорен начинът на възстановяване или съгласно законовите процедури.


НАПОМНЯНЕ!
 

Електронните продукти са правилно опаковани от производителя, с картонени или полистиренови предпазни/защитни подпори, балончета, за да се гарантира безопасността на продукта, необходима за правилното му функциониране след транспортиране.
Продуктите, върнати в опаковка, различна от тази, предоставена от производителя, с абсолютно всички необходими защити, подлежат на повреда вследствие на транспорта. Разбира се, съществува възможност за добра опаковка, дори ако оригиналната опаковка вече не е налична, за да се гарантира правилното транспортиране на продукта. Потребителят трябва да се увери, че продуктът, който ще бъде върнат, е правилно опакован.
Всяка промяна в състоянието на продуктите, която прави невъзможна препродажбата на продукта, ще доведе до начисляване на такса за връщане на продуктите в състоянието, в което са били доставени.
В случаите, когато върнатите продукти са повредени или непълни, имат признаци на износване, драскотини, вдлъбнатини, токови удари, липсват аксесоари, липсват гаранционни сертификати, си запазваме правото да удържим сума от стойността на продукта (стойност с ДДС), която ще бъде съобщена след оценка на причинените щети.

Също така си запазваме правото да откажем да приемем връщане в случай на злоупотреба (повторно връщане).

Ако продуктите, които трябва да бъдат върнати, са били придружени от някакви бонуси, те също трябва да бъдат върнати. Ако сте закупили няколко продукта от един и същи вид и искате да ги върнете всичките, уверете се, че само един от тях е бил разпечатан. Връщане на други продукти се приема само ако са запечатани.

Ако имате някакви оплаквания, моля, свържете се с нас на vanzari@iuni.roФормулярът за връщане може да бъде намерен в клиентския ви профил в дясната част на поръчката. >> Вашият акаунт